ECBministeris

Ministeris cristians independents fonamentals en la fe, dispensacionals escatológicament, no denominacionals eclesiàsticament, no carismàtics ni pentecostals.

Associació de Cristians Bíblics de Catalunya

Associació sense ànim de lucre que té com a objectius la difusió de la veritat cristiana bíblica i escampar el coneixement de les Sagrades Escriptures

Edicions Cristianes Bíbliques

Publicadora de literatura cristiana continuadora de la "Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista"

Església Cristiana Bíblica

Congregació de cristians, de parla catalana, que volem viure la seva fe segons el principis i els ensenyaments de la santa Bíblia

Escola Cristiana Bíblica de Teologia

Institució de formació bíblico-teològica de formació a distància bilingüe català-castellà